Решение (проект) «12» сентября 2012 года


Решение (проект) «12» сентября 2012 года

УКРАИНА АВТОНОМНАЯ РЕСПУБЛИКА КРЫМ НОВОСЕЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 19-я сессия 6-го созыва Р Е Ш Е Н И Е (ПРОЕКТ) «12» сентября 2012 года № 486 с. Новосельское

Об утверждении Правил благоустройства территории с.Новосельское и Артёмовка

С целью организации благоустройства территории с. Новосельское и Артёмовка, создания условий, благоприятных для жизнедеятельности людей, руководствуясь ст. 10 Закона Украины «О благоустройстве населенных пунктов», п. 44 ст. 26 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и ч. 2 ст. 5 Кодекса Украины об административных правонарушениях,

Новосельский сельский совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Правила благоустройства территории сёл Новосельское, Артёмовка (Приложение № 1) .

2. Опубликовать решение в местных печатных средствах массовой информации.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянно действующую комиссию Новосельского сельского совета по вопросам регулмрования земельных отношений, строительству и архитектуре.

Сельский голова _________________ В.В.Бурняшев

Приложение № 1
к проекту решения 19- й сессии 6-го созыва
Новосельского сельского совета
от 12 сентября 2012 года № 486

ПРАВИЛА благоустрою території села Новосільське, Артемівка (ПРОЕКТ)

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Правила благоустрою території села Новосільське, Артемівка (далі – Правила, або Правила благоустрою) є нормативно-правовим актом, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою сіл Новосільське, Артемівка, регулюються права та обов’язки учасників правовідносин у сфері благоустрою території села, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку в селищі. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території села виконавчими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

1.2. Об’єкти благоустрою сіл Новосільське, Артемівка використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих або регіональних правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

1.3. Організацію благоустрою сіл Новосільське, Артемівка забезпечують органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, встановлених законом. Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території сіл Новосільське, Артемівка.

1.4. Повноваження Новосільської сільськох ради та органів самоорганізації населення у сфері благоустрою визначені законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про благоустрій населених пунктів”, «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

1.5. Новосільська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій усіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Правила діють на підставі Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування”, „Про благоустрій населених пунктів”, „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про відходи”, чинного законодавства України.

1.8. Правила містять загальнообов’язкові на території сіл Новосільське, Артемівка норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

Розділ 2. Визначення термінів

2.1. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

2.1.1. Автомобільна дорога — лінійний комплекс інженерних споруд, призначений для безперервного безпечного та зручного руху транспортних засобів.

2.1.2. Балансоутримувач — власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об’єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання.

2.1.3. Благоустрій населених пунктів — комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

2.1.4. Бульвар — озеленена територія вздовж проспекту, транспортної магістралі, вулиці або набережної з алеями і доріжками для пішохідного руху і короткочасного відпочинку.

2.1.5. Відтворення будинків та споруд, їх фасадів – комплекс заходів із відбудови втрачених пам’яток архітектури та історії за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

2.1.6. Відходи — будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

2.1.7. Вулично-дорожня мережа — призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньоквартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

2.1.8. Вулиця — автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населеного пункту.

2.1.9. Газон – певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

2.1.10. Дорожнє покриття — укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

2.1.11. Елементи благоустрою:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок;

2) зелені насадження (дерева, газони, квітники), у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах, на алеях, бульварах, у садах, інших об’єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

3) будинки та споруди, їх фасади;

4) будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

5) будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

6) комплекси та об’єкти монументального мистецтва;

7) спортивні споруди;

8) обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

9) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

10) технічні засоби регулювання дорожнього руху, в тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

11) засоби та обладнання зовнішньої реклами;

12) ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки для декоративного підсвічування будинків і пам’ятників;

13) телефонні автомати загального користування;

14) малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

15) малі архітектурні форми некомерційного призначення;

16) шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

17) урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

18) садові лави;

19) вуличні годинники, меморіальні дошки;

20) громадські вбиральні;

21) інші елементи благоустрою сіл Новосільське, Артемівка.

2.1.12. Замовник будівельних робіт – особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов’язань, здійснює інші функції відповідно до законодавства.

2.1.13. Заходи з благоустрою — роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об’єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

2.1.14. Кладовище — відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

2.1.15. Користувачі дорожніх об’єктів — учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах „червоних ліній” міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

2.1.16. Лісопарк – лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

2.1.17. Майданчик сезонної торгівлі – об’єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

2.1.18. Мала архітектурна форма некомерційного призначення – штучний архітектурно-об’ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, арки, павільйони, знаки та ін.).

2.1.19. Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності — це невелика (площею до 30 кв.м.) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

2.1.20. Механізоване прибирання – прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

2.1.21. Міст — споруда, призначена для руху через річку, яр та інші перешкоди, межами якої є початок і кінець пролітних споруд.

2.1.22. Місце для організації ярмарку — об’єкт благоустрою селища з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

2.1.23. Набережна — озеленена та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль увздовж берега моря.

2.1.24. Об’єкти благоустрою – сукупність усіх територій села, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначення, у тому числі територій сільськогосподарського призначення, житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших. Об’єкти благоустрою:

1) території загального користування:

— парки, аквапарки, рекреаційні зони, сади, зони зелених насаджень, сквери та майданчики для дозвілля та відпочинку;

— пам’ятки культурної та історичної спадщини;

— майдани, площі, бульвари, проспекти, набережні;

— вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

— пляжі;

— кладовища;

— місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування транспорту);

— місця для зупинки маршрутних транспортних засобів;

— мости;

— місця для організації ярмарків, майданчики сезонної торгівлі;

— інші території загального користування в межах селища міського типу Чорноморське;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4) території підприємств, установ, організацій всіх форм власності і господарювання та закріплені за ними території на умовах договору;

5) інші території в межах сіл Новосільське, Артемівка.

2.1.25. Об’єкт культурної спадщини — визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов’язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об’єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об’єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

2.1.26. Пам’ятка — об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

2.1.27. Парк – самостійний архітектурно-організаційний комплекс, який виконує санітарно-гігієнічні функції та призначений для короткочасного відпочинку населення.

2.1.28. Паспорт зовнішнього оздоблення фасаду – складова частина проектної документації, в якому визначається матеріал оздоблення, кольорові рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури.

2.1.29. Підземний пішохідний перехід — штучна інженерна споруда, призначена для проходу пішоходів під дорогою (вулицею, перехрестям, площею) з інтенсивним рухом.

2.1.30. Прибудинкова територія — територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку.

2.1.31. Проїзна частина — частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

2.1.32. Рекламні засоби (з обладнанням) — це елементи благоустрою селища, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) належать тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та неназемні, пласкі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами належать опори, блоки тощо.

2.1.33. Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів – комплекс будівельних робіт, пов’язаних зі зміною техніко-економічних показників або використання об’єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

2.1.34. Ремонт будинків та споруд:

а) поточний — комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаний зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний — комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних із відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною чи відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

2.1.35. Ручне прибирання – прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

2.1.36. Робоче місце — місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності.

2.1.37. Сквер – упорядкована й озеленена ділянка, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення селища та призначена для короткочасного відпочинку населення.

2.1.38. Спортивні споруди — окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

2.1.39. Суб’єкти у сфері благоустрою сіл Новосільське, Артемівка — учасники відносин у сфері благоустрою сіл Новосільське, Артемівка, а саме: органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

2.1.40. Територія — сукупність земельних ділянок, що використовуються для розміщення об’єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об’єктів, об’єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

2.1.41. Утримання в належному стані території — використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення, озеленення території, збереження та відновлення об’єктів благоустрою.

2.1.42. Утримання будинків і прибудинкових територій — діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту житлових та нежитлових приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків та правил згідно із чинним законодавством.

2.1.43. Фасад – обмежена поверхня архітектурного об’єкта (частіше вертикальна).

2.1.44. Ярмарок – захід, під час якого Новосільською сільською радою надаються у тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

Розділ 3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою сіл Новосільське, Артемівка

3.1. Громадяни у сфері благоустрою селища мають право:

3.1.1. Користуватись об’єктами благоустрою села;

3.1.2. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території села;

3.1.3. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою села;

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих та спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

3.2. Громадяни у сфері благоустрою села зобов’язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані закріплені за ними у встановленому порядку території, включаючи території прилеглі до закріплених, від огорожі(кордону закріпленої території) до проїзної частини вулиць;

3.2.2. Дотримуватися правил благоустрою території села;

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою села;

3.2.4. Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

3.2.5. Укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення твердих побутових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм, встановлених Радою Міністрів АР Крим;

3.2.6. Дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами у сіл Новосільське, Артемівка

3.2.7.Не палити листя з дерев та кущів в осінне літній період коли вони є носієм високого рівня радіаціі.

3.2.8. Випасати крупно рогати скот згідно норм та правил по випсу крупно рогатого скота.

3.2.9. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

3.2.10. Прибирати сртоїтельні матерали та строітельний мусор з території, наданої та закріпленої за ними у встановленому порядку, включаючи з території прилеглої до закріплених, від огорожі (кордону закріпленої території) до проїзної частини вулиць;

Розділ 4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою сіл Новосільське, Артемівка

4.1. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою села мають право:

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку сіл Новосільське, Артемівка та заходах з благоустрою його територій;

4.1.2. Брати участь у обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою села;

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території села або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт із благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об’єктів благоустрою;

4.1.6. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

4.2. Підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою села зобов’язані:

4.2.1. Утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини) та території, території, включаючи території прилеглі до закріплених, від огорожі(кордону закріпленої території) до проїзної частини вулиць;

4.2.2. Здійснювати благоустрій території житлової та громадської забудови з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, а також встановлених державних стандартів, норм і правил;

4.2.3. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з Новосільською сільською радою, органами архітектурно — будівельного контролю, органами державного містобудівельного контролю та органами з питань охорони культурної спадщини (у разі, якщо об’єкт належить до історичної забудови);

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин);

4.2.7. У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування;

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;

4.2.9. Вивозити або на підставі укладених договорів із спеціалізованими підприємствами забезпечувати вивезення сміття, відходів (у тому числі твердих побутових, негабаритних, будівельних, харчових та інших) згідно з вимогами діючих санітарних норм, встановлених Радою Міністрів АР Крим;

4.2.10. Забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм згідно з паспортами, затвердженими уповноваженими особами;

4.2.12. Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки;

4.2.13. Розташовувати об`єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг на територіях парків та біля пам`ятників культурної та історичної спадщини виключно за погодженням з Новоосільською сільською радою, органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, інщими уповноваженими органами;

4.2.14. Прибирати сртоїтельні матерали та строітельний мусор з території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини) та території, території, включаючи території прилеглі до закріплених, від огорожі(кордону закріпленої території) до проїзної частини вулиць;

4.2.15. Виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання території сіл Новосільське Артёмівка

§ 5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об’єктів благоустрою державної та комунальної форм власності.

5.1.3. Балансоутримувача об’єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

5.1.4. Власник об’єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об’єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об’єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями і громадянами щодо організації робіт з утримання належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов’язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано законом або правовчином, або обов’язок з утримання якої закріплено відповідним правовчином. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору.

5.1.6 На території об’єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення за умови отримання всіх необхідних узгоджень відповідно до чинного законодавства. Власники цих будівель та споруд зобов’язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території (прилеглої території) та/або брати пайову участь в утриманні об’єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об’єкта благоустрою.

5.1.7. У разі доручення утримання об’єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.1.8. Контроль за надходженням плати за користування об’єктами благоустрою (їх частинами), місцевих податків та зборів здійснюють уповноважені особи відповідно до законодавства.

§ 5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування:

1) Парків (парків культури і відпочинку, спортивних, дитячих, та інших (надалі — парків)), рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку. Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів. Благоустрій та утримання у належному стані зазначених у цьому пункті територій включає:

— санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; встановлення, щоденне та у міру наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів, укладення договорів на їх вивезення;

— освітлення територій;

— озеленення, збереження територій;

— відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

— утримання у потрібному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

— встановлення та утримання у належному стані обладнання, приборів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;

— забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян. Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у лісопарках, парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя забороняється. Утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізування, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затверджених у встановленому порядку, інших нормативних актів. Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється відповідно до затверджених планів. До затвердження відповідних планів благоустрій цих об’єктів здійснюється з додержанням цих Правил у порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю. Пошкодження зелених насаджень, збирання квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою. Догляд за садовими (парковими) урнами включає: видалення сміття, прибирання бруду, миття, фарбування. Кратність догляду визначається залежно від інтенсивності експлуатації. Поливальні пристрої повинні бути в справному стані, регулярно оглядатися і ремонтуватися. Літні поверхневі і заглиблені поливальні мережі водопроводу на зиму підлягають консервації згідно зі встановленими правилами.

2) Пам’ятників культурної та історичної спадщини. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства. Використання пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоблення тощо. Власники пам’яток або їхніх частин або уповноважені ними органи, незалежно від форм власності на ці пам’ятки, зобов’язані укласти з відповідним органом охорони культурної спадщини охоронний договір. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

3) Майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних. Благоустрій та утримання майданів, площ, бульварів, проспектів, набережних селища здійснюється відповідно до порядку, встановленого для благоустрою та утримання доріг, вулиць, умов цих Правил, інших нормативних актів.

4) Доріг, вулиць (провулків, проїздів). Власники доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання мають право вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту та утримання зазначених об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами, їх охорони. Використовувати дороги не за їх призначенням і встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженими з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України рішеннями власників доріг або уповноважених ними органів.

Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-5-2001. Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації зобов’язані:

— своєчасно і якісно виконувати експлуатаційні роботи відповідно до технічних правил з дотриманням норм і стандартів безпеки руху;

— постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об’єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити – невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

— контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

— вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об’єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об’єктів, аварії на підземних комунікаціях або виникнення інших перешкод у дорожньому русі разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху та за погодженням з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України оперативно вносити зміни до порядку організації дорожнього руху;

— аналізувати стан аварійності на дорожніх об’єктах, виявляти аварійно небезпечні ділянки та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо вдосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

— разом з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України брати участь в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

— сповіщати виконавчий комітет Новосільської сільської ради та учасників дорожнього руху про закриття або обмеження руху, стан дорожнього покриття і рівень аварійності на відповідних ділянках, погодно-кліматичні та інші умови;

— забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт. Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. Забороняється заправляти транспортні засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з „червоними лініями” сільських вулиць і доріг, зобов’язані:

— утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні та придорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття, ветки, ;

— установлювати і утримувати в справному стані огорожі та вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби і свійської птиці на дорожні об’єкти;

— у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти. Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах „червоних ліній” сільських вулиць і доріг, зобов’язані:

— утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів;

— забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

— забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об’єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

— у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також Державну службу безпеки дорожнього руху МВС України;

— дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів. У межах „червоних ліній” сілських вулиць і доріг забороняється:

— розміщувати гаражі, голубники, інші споруди та об’єкти, крім об’єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами;

— розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

— смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

— спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

— скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

— встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку;

— випасати худобу та свійську птицю;

— виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України.

Відкриття нових автобусних маршрутів проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об’єктів на маршрутах за погодженням з власниками цих дорожніх об’єктів або їх уповноваженими особами.

При виконанні робіт з ремонту і утримання автомобільних доріг дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього руху на основі обліку і аналізу дорожньо-транспортних подій, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць і, передусім, на аварійних і небезпечних ділянках та у місцях концентрації дорожньо-транспортних подій.

Власники дорожніх об’єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об’єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов’язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об’єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об’єктів, забрудненню навколишнього середовища.

Всі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку і паспортизації власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами. Основними вимогами до транспортно-експлуатаційного стану дорожніх об’єктів є відповідність контрольованих показників окремих їх елементів і об’єктів у цілому ДСТУ 3587. Ремонт і утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі регламентується РДИ-204 УССР 049.

Ремонт і утримання дорожніх об’єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування, технічних правил ремонту і утримання міських вулиць та доріг, інших будівельних і санітарних норм та правил, у тому числі ВБН В.3.2.-218-182-2003. Якість робіт з ремонту та утримання об’єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

Питання виробничої діяльності комунальних служб, пов’язані із закриттям або обмеженням руху, погоджуються з органом державного управління автомобільними дорогами загального користування та відповідними державними органами з безпеки дорожнього руху.

Закриття вулиць і шляхів для руху транспорту (повністю або частково) здійснюється з повідомленням не менше ніж за три робочих дні Чорноморської селищної ради та Державної служби безпеки дорожнього руху МВС України.

5) Пляжів.

Території пляжів зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким зазначені території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов цих Правил, інших нормативних актів. Утримання вказаних територій також може бути покладено на інші особи, згідно відповідного рішення (розпорядження) Новосільської сільської ради.

Території пляжів повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування громадян на території пляжів у вечірні та нічні часи.

Утримання територій пляжів включає санітарне очищення, вживання заходів щодо запобігання забрудненню, у тому числі декоративне огородження, виключно таке, що не заважає безперешкодному доступу громадян на пляжі. Особи, які утримують пляжі:

— забезпечують громадян питною водою;

— забезпечують належний санітарний стан території пляжу;

— забезпечують встановлення та належний санітарно-технічний стан туалетів;

— встановлюють урни, які необхідно очищувати у міру наповнення;

— забезпечують роботу приладів освітлення у темний час доби.

На території пляжів у обов’язковому порядку організовуються рятувальні станції, санітарні пункти, інші об’єкти відповідно до вимог законодавства.

6) Кладовищ.

Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, забезпечується Виконкомом Новосільської сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Новосільської сільської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому законодавством порядку до об’єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

7) Місцях для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування транспорту). На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У випадку розміщення місць для паркування на проїжджій частині дороги санітарне очищення території здійснюють особи, на яких покладений обов’язок з прибирання такої дороги, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування.

У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

— засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

— розпалювати вогнища;

— торгівля без дозволу власника дорожнього об’єкта або уповноваженого ним органу та без погодження з Державною службою безпеки дорожнього руху МВС України;

— зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

— псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням. Не допускається захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо, за виключенням випадків, встановлених законодавством.

9) Майданчиків для дозвілля та відпочинку. Утримання майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на території яких розміщені зазначені майданчики відповідно до договору. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

10) Місць для організації ярмарків та майданчиків сезонної торгівлі.

Місця для організації ярмарків та майданчики для сезонної торгівлі утримуються особами, яким зазначені території надаються з метою проведення цих заходів, або особи, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений договором або актом органу місцевого самоврядування..

Організація ярмарків, майданчиків сезонної торгівлі має відповідати вимогам Правил торгівлі на ринках сіл Новосільське Артемівка, санітарним, ветеринарно-санітарним, протипожежним нормам з урахуванням тимчасового фактору. При проведенні ярмарку, сезонної торгівлі забезпечується додержання вимог цих Правил, інших нормативних актів. Особи, яким надаються земельні ділянки з метою організації ярмарків та (або) сезонної торгівлі, зобов’язані:

— забезпечити належне утримання території, у тому числі санітарне очищення;

— укласти договір на вивезення твердих побутових відходів;

— встановити сміттєзбірники (урни) для збирання відходів та сміття;

— забезпечити збереження всіх елементів благоустрою, зокрема зелених насаджень, на наданій території.

Для організації ярмарку або майданчика сезонної торгівлі суб’єкти господарської діяльності зобов’язані укласти відповідний договір. Контроль за порядком організації ярмарків та сезонної торгівлі здійснює Новосільська сільська рада.

§ 5.3. Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкової території, територій житлової та громадської забудови

5.3.1. Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.3.2. Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової території багатоквартирного житлового будинку, прилеглих будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або підприємством, установою, організацією, з якими балансоутримувачем укладено відповідний договір на утримання та благоустрій прибудинкової території, або органом, на яких обов’язок з утримання відповідної території покладений актом органу місцевого самоврядування.

5.3.3. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

5.3.4. У разі, коли у літній період (з 01 червня по 31 серпня) власник будівлі надає послуги з тимчасового проживання відпочиваючим, він зобов’язаний заключити договір на вивіз та утилізацію твердих побутових відходів з органом, на який покладений обов’язок з утримання відповідної території, із розрахунку на кількість надаваємих койко-місць. Розміщення відпочиваючих без укладення такого договору вважається порушенням даних Правил.

5.3.5. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані до комунальної власності як безхазяйні, проводиться органом місцевого самоврядування.

5.3.6. Підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у балки, особливо на території, прилеглій до приватної забудови.

5.3.7. Не допускається залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає руху спеціальних машин „швидкої допомоги”, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також самовільно влаштовувати постійні стоянки службового, приватного, вантажного і громадського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо.

5.3.8. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, каміння, буту, керпичі, мішків із матеріалами тощо), будівельного сміття та відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, окрім випадків коли щодо такого розміщення власник будматеріалів уклав відповідний договір з Новосільською сільською радою.

5.3.9. У разі виявлення таких несанкціоновано розміщених будматеріалів, власнику доправляється вимога на усунення порушень, шляхом перенесення такого майна на власну територію у строк не пізніше 5 днів. У випадку, якщо такі дії власником не виконані, або виконані не в повному обсязі, залишене майно підлягає вивезенню на тимчасове збереження на територію комунального підприємства, або підприємства на яке покладено обов’язки по благоустрою території Новосільської сільської громади, терміном до 10 днів. Усі витрати по вивезенню, збереженню та утилізації майна покладаються на його власника. Якщо власник не заявить про майнові права на вищевказане майно у визначений термін, воно підлягає утилізації, або реалізації на користь місцевого бюджету Новосільської сільської ради.

5.3.10. У разі, коли власник вивезеного на тимчасове збереження майна звертається до Новосільської сільської ради, у 10 денний термін з моменту вивезення, з заявою про повернення такого майна, то дана особа має відшкодувати витрати на вивезення та збереження цього майна, після чого майно повертається власнику з вказівкою на недопущення подібних порушень надалі.

5.3.11. Кошти, отримані від реалізації безхазяйного майна направляються у фонд благоустрою с. Новосільське, Артемівка.

5.3.12. Забороняється складати та палити опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів.

§ 5.4. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору

5.4.1. Підприємства, установи, організації забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.4.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам, організаціям відповідно до вимог закону.

5.4.3. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

5.4.4. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до договору.

5.4.5. Підприємства, установи, організації зобов’язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог законодавства.

5.4.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою.

5.4.7. Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно до закону.

§ 5.5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій будівель і споруд інженерного захисту, санітарних споруд

5.5.1. Утримання в належному стані територій будівель і споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.5.2. Благоустрій та утримання територій будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд мають забезпечувати нормальну роботу та експлуатацію зазначених будівель та споруд.

§ 5.6. Порядок санітарного очищення території сіл Новосільське , Артемівка

5.6.1. Санітарне очищення території сіл Новосільське , Артемівка включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення у встановлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селища відповідно до вимог цих Правил, санітарних норм та правил, чинного законодавства.

5.6.2 Обов’язок з ужиття протиковзних заходів, механізованого та ручного прибирання територій, а саме:

— покриття проїжджої частини сільських проспектів, площ, вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, набережних, бульварів за кошти сільського бюджету: покладається на ООО «Сакську водну компанію» на яке покладені обов’язки по сан очистки та благоустрою

— дворів, тротуарів, покриття частини міських проспектів, вулиць, провулків, прилеглих до багатоквартирного житлового фонду територіальної громади: покладається ООО «Сакську водну компанію»на яке покладені обов’язки по сан очистки та благоустрою;

— дворів, тротуарів, покриття частини міських проспектів, вулиць, провулків, прилеглих до приватного житлового фонду та малоквартирного житлового фонду територіальної громади: покладається на власників житла та ООО «Сакську водну компанію»на яке покладені обов’язки по сан очистки та благоустрою відповідно;

— дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини місцевих проїздів, прилеглих до житлового фонду відомств: покладається на відповідні відомства;

— дворів, тротуарів, покриття проїжджої частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку: покладається на балансоутримувача будівель, товариства власників багатоквартирного будинку;

— дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїжджої частини, інших суміжних (прилеглих) територій із земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам: покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

— тротуарів, територій, прилеглих до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів, ринків та інших об’єктів торгівлі на відстані 15 метрів навколо них, а також палаток, кіосків, інших об’єктів виносної/вуличної торгівлі на відстані 5 метрів навколо них: покладається на суб’єктів господарювання, що експлуатують зазначені об’єкти;

— охоронних зон ліній електромереж: покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

— прилеглих до АЗС на відстані 15 метрів навколо них: покладається на суб’єктів господарювання, які експлуатують ці об’єкти;

— прилеглих до гаражів: покладається на гаражно-будівельні кооперативи, власників (користувачів, якщо такий обов’язок покладений на них відповідно до договору) індивідуальних гаражів;

— прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних підстанцій у радіусі 10 метрів: покладається на підприємства, установи, організації, на балансі в яких знаходяться ці об’єкти;

— кінцевих автобусних зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок (місць відстою) маршрутних таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують зазначені зупинки (далі

– підприємства транспорту) у радіусі 15 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

— автобусних зупинок маршрутних транспортних засобів і стоянок маршрутних таксі, крім кінцевих: покладається на відповідні підприємства, житлово-експлуатаційні організації або інших осіб, на яких покладений обов’язок щодо механізованого та ручного прибирання відповідних територій, на яких розміщені такі зупинки;

— місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об’єкти торговельної діяльності та які розміщені не на прибудинковій території: покладається на осіб, визначених сільською радою;

— парковок та автостоянок: покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким ці території надані у користування згідно з договором;

-інших зелених насаджень парків, парків культури та відпочинку, спортивних дитячих, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку: покладається на їх балансоутримувачів;

— ринків: покладається на відповідні підприємства, фізичних осіб – підприємців, що утримують майно ринків на балансі. Рішенням Новосільської сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах сіл.

5.6.3. На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

1) Регулярне прибирання від сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності), до бордюрного каменя;

2) Забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або селищне сміттєзвалище. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

3) Регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

4) Регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях, прилеглих до будинків та споруд;

5) Вивіз сміття з території загального користування, ринків та від населення, що мешкає у будинках державного та громадського житлового фонду, один раз на день у зимовий період та два рази на день у літній період, а з домоволодінь приватного житлового фонду згідно з укладеними договорами, але не менше ніж два рази на тиждень. Вивезення великогабаритних (негабаритних) відходів проводити не менше ніж один раз на тиждень;

6) Утримувати приміщення громадських туалетів, у тому числі дворових та туалетів на кінцевих зупинках маршрутних транспортних засобів, у належному санітарному та технічному стані;

7) Встановлення на територіях загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивезення сміття шляхом укладення відповідних договорів зі спеціалізованими підприємствами;

8) Очищення опор ліній електропередач, стовбурів, стовпів, парканів, дерев, будівель, інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, наклеєних у невідповідних місцях;

9) Контроль стану водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж. При виявленні відкритих люків або інших недоліків у їх утриманні необхідно повідомляти про це організації, що їх експлуатують. Організації, що експлуатують люки, зобов’язані негайно приводити їх у належний стан, забезпечити їх належне закриття;

10) Регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см, видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поламане гілля і забезпечуватги їх вивезення; 11) Регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії полинолистої, карантинних рослин, проводити заходи з їх знищення;

12) Проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

13) Проводити протягом року необхідні заходи з боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

14) Проводити у повному обсязі заміну засохлих та пошкоджених кущів і дерев, а також садіння;

15) Не допускати пошкодження елементів благоустрою селища, розташованих на прилеглих територіях;

16) Із додержанням встановлених норм та правил здійснювати утримання в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

17) Належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

5.6.4. Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об’єктів благоустрою, зобов’язання зі встановлення та утримання урн покладається на:

— підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності, приватних підприємців, що утримують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами. Урни встановлюються біля входу в будинки, споруди;

— підприємства, організації, фізичних осіб – підприємців, що здійснюють торгівлю та побутове обслуговування, біля входу в торгівельні зали, магазини, салони, інші приміщення з території загального користування, а також біля палаток, павільйонів, інших виносних/вуличних об’єктів торгівлі та послуг;

— підприємства і організації, що є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території цих об’єктів з відстанню не більше 40 м, або на підприємства, на які покладені обов’язки по благоустрою та саночистки цих територій;

— транспортні та інші підприємства відповідно до вимог цих Правил.

5.6.5. Особи, на яких покладено обов’язок зі встановлення урн, зобов’язані утримувати їх у справному й охайному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення – промивати.

5.6.6. Миття сміттеєзбірників (крім урн), тари для побутових відходів здійснювати не рідше 2 разів на 10 днів. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5 м.

5.6.7. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими з водонепроникним покриттям, зручним під’їздом для транспорту та відповідати СанПіН „42-128-4690. Санітарні правила утримання території населених місць”.

5.6.8. Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані підприємствами і організаціями, на балансі в яких вони перебувають, відповідно до вимог законодавства.

5.6.9. У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати території, вивозити на встановлені майданчики листя, видалені однолітні рослини, сніг, лід, сміття, відходи.

5.6.10. Зимове прибирання суб’єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

1) Підмітання та зсув снігу. Роботи з прибирання снігу та льоду суб’єкти у сфері благоустрою зобов’язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під’їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних і громадських транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць для зупинки маршрутних і громадських транспортних засобів, для подальшого вивезення;

2) Видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в’їзду у двори та на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні щоденно вивозитися на відведені для цього ділянки або , інші місця, виделені виконкомом сільської ради.

3) Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання піском, шлаком або піщано-соляної суміші. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

5.6.11. Тротуари, доріжки у парках, скверах і на бульварах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами житлові ремонтно-експлуатаційні підприємства, підприємства, організації, установи та громадяни, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов’язок переданий за договором.

5.6.12. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території за договором, зобов’язані:

— мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, льодоруби);

— мати достатній запас матеріалу для посипання (пісок, шлак) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

— прибирати сніг негайно, з початку снігопаду, для запобігання накату.

5.6.13. У період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

5.6.14. Полив проїжджої частини тротуарів, вулиць, площ, бульварів проводиться у плановому порядку із застосуванням спеціальних машин та механізмів.

5.6.15. Збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення відходів здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про відходи”.

5.6.16. Вивезення сміття, відходів здійснюється у спеціально відведені місця чи об’єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо).

5.6.19. Забороняється вивезення відходів, сміття, снігу, листя, льоду у місця, які не призначені для цього.

5.6.20. Забороняється несанкціоноване скидання і розміщення відходів у підземних горизонтах, на території селища, на територіях природно-заповідного фонду, на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення, в межах водоохоронних зон та зон санітарної охорони водних об’єктів, в інших місцях, що може створювати небезпеку для навколишнього природного середовища та здоров’я людини.

5.6.26. Визначення територій, прилеглих до територій підприємств, установ, організацій, громадян, які підлягають прибиранню, контроль за їх санітарним очищенням, своєчасним вивезенням твердих побутових відходів з території приватної забудови, ліквідація стихійних звалищ покладається на виконкоми сільської ради.

§ 5.7. Вимоги до упорядкування територій підприємств, установ, організацій

5.7.1. Упорядкування територій здійснюється в порядку, встановленому законодавством.

5.7.2. Проектами землеустрою стосовно упорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань передбачаються заходи щодо впорядкування структури земельних угідь, усунення черезсмужжя, далекоземелля, ламаності меж, ерозійних процесів та інших екологічних наслідків нераціонального використання земель і створення територіальних умов для функціонування всіх галузей економіки, формування й удосконалення раціональної системи існуючого землеволодіння та землекористування.

§ 5.8. Вимоги щодо дотримання тиші в громадських місцях

5.8.1. Підприємства, установи, організації та громадяни при здійсненні будь-яких видів діяльності з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму та інших фізичних факторів зобов’язані:

1) Здійснювати відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

2) Забезпечувати у прилеглих житлових будинках, прилеглих житлових та нежитлових приміщеннях дотримання такого рівня шуму працюючого обладнання, вентиляційних систем, радіоприймачів, телевізорів, гучномовних установок, музичних інструментів, засобів індивідуальної трудової діяльності, а також інших джерел шуму, щоб він не проникав за межі відповідного приміщення та не перевищував 40 ДБА у денний та 30 ДБА у нічний час;

3) Додержуватися під час роботи закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, культури, при проведенні концертів, дискотек, масових святкових і розважальних заходів тощо рівня звучання та таких рівнів шуму звуковідтворювальної апаратури та музичних інструментів у приміщеннях і на відкритих площадках, щоб у прилеглих житлових будинках він становив не більше 40 ДБА у денний час і 30 ДБА у нічний час;

4) Додержуватися під час роботи підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе, заклади розважального та грального бізнесу), побутового обслуговування, що розташовані у житлових будинках, таких рівнів шуму, щоб у прилеглих житлових будинках і приміщеннях він становив не більше 30 ДБА;

5) Вживати заходів щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами, у таких приміщеннях і на таких територіях (захищені об’єкти):

— житлові будинки і прибудинкові території;

— лікувальні, санаторно-курортні заклади, будинки-інтернати, заклади освіти, культури;

— готелі і гуртожитки;

— заклади громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу;

— інші будівлі та споруди, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

— парки, сквери, зони відпочинку, розташовані на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

5.8.2. Шум на захищених об’єктах при здійсненні будь-яких видів діяльності не повинен перевищувати рівнів, установлених санітарними нормами для відповідного часу доби.

5.8.3. Забороняється:

1) Гучний спів, викрики, включення на більше ніж звичайний рівень потужності радіоприймачів, телевізорів, іншого звуковідтворюючого обладнання, створювання шуму при використанні виробничого обладнання та інструментів, вибухових матеріалів та піротехнічних виробів та інших гучномовних установок, створювання іншого шуму на вулицях, в будинках, гуртожитках, на прибудинкових територіях з 22.00 до 8.00. У пляжно-парковій зоні на період з 01 червня до 31 серпня у нічний час з 23.00 до 08.00;

2) Проводити ремонтні та будівельні роботи в житлових будинках, квартирах, офісних приміщеннях, приміщеннях підприємств торгівлі та громадського харчування (ресторани, бари, кафе), розважальних та гральних закладів, розташованих у житлових будинках, у вбудованих і прибудованих до житлових будинків нежитлових приміщеннях, інших захищених об’єктах без попередження мешканців прилеглих житлових будинків, житлових приміщень про початок робіт і час їх завершення. Нормативний рівень шуму на весь час проведення ремонтно-будівельних робіт у прилеглих житлових приміщеннях і прилеглих будинках не повинен перевищувати 40 ДБА. Забороняється проводити зазначені роботи з 21.00 до 9.00 та у святкові і неробочі дні впродовж доби. За згодою мешканців усіх прилеглих квартир ремонтні та будівельні роботи можуть проводитися у святкові та неробочі дні. Шум, що утворюється під час проведення будівельних робіт, не повинен перевищувати санітарних норм цілодобово;

3) Встановлювати на балконах, лоджіях, відкритих вікнах та сходах будинків, будівель і споруд та інших місцях радіоапаратуру і включати її на значну потужність протягом доби;

4) Проводити реконструкції доріг та збільшувати пропускну спроможність та якісний склад автотранспортних потоків без узгодження з органом СЕС;

5) Стоянка автотранспорту із постійно працюючими двигунами на прибудинкових територіях житлових будинків з 23.00 до 6.00.

5.8.4. Передбачені вимоги щодо додержання тиші та обмежень певних видів діяльності, що супроводжуються шумом, не поширюються на випадки:

1) Здійснення у закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

2) Здійснення у закритих приміщеннях будь-яких видів діяльності, що супроводжуються шумом, за умов, що виключають проникнення шуму за межі таких приміщень;

3) Попередження та/або ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій;

4) Надання невідкладної допомоги, попередження або припинення правопорушень;

5) Попередження крадіжок, пожеж, а також виконання завдань цивільної оборони;

6) Проведення зборів, мітингів, демонстрацій, походів, інших масових заходів, про які завчасно сповіщені органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування;

7) Роботи обладнання і механізмів, що забезпечують життєдіяльність житлових і громадських будівель, за умов ужиття невідкладних заходів щодо максимального обмеження проникнення шуму в прилеглі приміщення, в яких постійно чи тимчасово перебувають люди;

8) Відзначення встановлених законом святкових і неробочих днів, Дня села, Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості, інших свят відповідно до рішення сільської ради, проведення спортивних змагань;

9) Проведення салютів, феєрверків, інших заходів із використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів у заборонений час за погодженням із Новосільською сільською радою.

§ 5.9. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

5.9.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

1) Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

2) Чинити дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3) Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

4) Вивозити та/або звалювати в невідведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг, влаштовувати звалища;

5) Забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками тощо;

6) Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків, інших споруд;

7) Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

8) Захаращувати території будівельними та іншими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, накопиченням снігу та льоду тощо;

9) Порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;

10) Використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

11) Виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків;

12) Викидати через прорізи будівель сміття без обладнаних для цього пристроїв;

13) Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;

14) Самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

15) Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

16) Влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавальних засобів у межах територій пляжів;

17) Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у невідведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин; спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

18) Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у невідведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

19) Самовільно підключатися до мереж водопостачання, зливової та госппобутової каналізації;

20) Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

21) Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

22) Здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;

23) Здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

24) Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;

25) Перевищувати норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, в тому числі від транспортних засобів;

26) Чинити дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

27) Чинити дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

§ 5.10. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів

5.10.1. Забороняється куріння тютюнових виробів на робочих місцях та в громадських місцях (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

1) У будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під’їзди;

2) На стадіонах;

3) У ліфтах і таксофонах;

4) На територіях закладів освіти, у тому числі дитячих садків, шкіл, вищих та середніх навчальних закладів;

5) На територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

6) У приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

5.10.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов’язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров’ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.

5.10.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 відсотків площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

§ 5.11. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

5.11.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

5.11.2. Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

5.11.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається законодавством України. Охоронні зони створюються:

— навколо особливо цінних природних об’єктів, об’єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

— уздовж ліній зв’язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, навколо промислових об’єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об’єкти.

5.11.4. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається законодавством України. Зони санітарної охорони створюються навколо об’єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об’єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об’єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

5.11.5. Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об’єктів від територій житлової забудови.

У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об’єктів, об’єктів соціальної інфраструктури та інших об’єктів, пов’язаних із постійним перебуванням людей.

5.11.6. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах уздовж моря та інших водоймищ забороняється:

1) Розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення), а також садівництво та городництво;

2) Зберігання та застосування пестицидів і добрив;

3) Улаштування загонів для худоби;

4) Будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

5) Улаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

6) Миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

5.11.7. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

Розділ 6. Вимоги до утримання елементів благоустрою сіл Новосільське , Артемівка

§ 6.1. Порядок утримання покриття площ, проспектів, вулиць, доріг, тротуарів 6.1.1. Єдині правила ремонту та утримання автомобільних доріг і вулиць, правила користування ними та їх охорони затверджуються Кабінетом Міністрів України. 6.1.2. Правила користування, ремонту та утримання приватних і відомчих дорожніх об’єктів та правила їх охорони встановлюються власниками цих об’єктів за погодженням з органами Державної служби безпеки дорожнього руху МВС України. 6.1.3. Усі роботи з будівництва, реконструкції та ремонту автомобільних доріг, вулиць, проспектів, пішохідних зон і доріжок, іншого покриття повинні здійснюватись згідно з проектами та вимогами правил, нормативів і стандартів України з безпеки дорожнього руху. 6.1.4. У разі виникнення умов, за яких неможливо реалізувати окремі проектні рішення, виконавець робіт зобов’язаний повідомити про це проектувальника і замовника з метою розробки додаткових заходів щодо безпеки дорожнього руху. 6.1.5. Приймання завершених будівництвом, реконструкцією і ремонтом робіт на автомобільних дорогах, вулицях проводиться за участю органів державного нагляду за дотриманням законодавства, правил, норм та стандартів з безпеки дорожнього руху після виконання заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. 6.1.6. Для проведення комплексної (повної) заміни твердого покриття на окремих ділянках доріг та тротуарів будівельна організація зобов’язана отримати погодження на виконання зазначених робіт з відповідних контролюючих установ та селищної ради з метою перевірки цими органами строків завершення будівельних та ремонтних робіт згідно з погодженими проектами на таких ділянках доріг та тротуарів. 6.1.7. Утримання в належному стані покриття площ, вулиць, доріг, проспектів, тротуарів, у тому числі їх санітарне очищення, здійснюється відповідно до цих Правил. § 6.2. Порядок утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою 6.2.1. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень міст та інших населених пунктів України, затвердженими уповноваженим органом, цими Правилами, іншими нормативними актами. 6.2.2. Утримання об’єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, газонами, квітниками, садовими доріжками, садовим обладнанням, інвентаризацію зелених насаджень, охорону зелених насаджень від шкідників та хвороб, охорону природної фауни. 6.2.3. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах селища під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільних пунктів і пристроїв, мостів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів. 6.2.4. Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюються відповідно до Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України, затвердженої уповноваженим органом, та складається їх реєстр за видовим складом та віком. 6.2.5. Місця висадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами. 6.2.6. Поточне утримання скверів, бульварів, парків та інших об’єктів зеленого господарства загального користування покладається на їх балансоутримувачів, або на підприємство, на яке покладено обов’язки щодо сан очистки та благоустрою. Поточне утримання дерев, клумб, тротуарних газонів, зелених майданчиків прибудинкової території покладається на підприємства і організації житлово-комунальних органів, підприємства, установи, організації (незалежно від форм власності) та громадян – власників будинків на територіях, прилеглих до їх споруд та будинків, або на підприємство, на яке покладено обов’язки щодо сан очистки та благоустрою. 6.2.7. Усі роботи з поточного утримання зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності) проводяться силами і коштами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями. 6.2.8. Засівання газонів, висадка розсади на квітниках, обрізування дерев, обробка насаджень проти хвороб і шкідників, а також забезпечення таких робіт матеріалами на об’єктах зеленого господарства, закріплених за підприємствами, установами і організаціями (незалежно від форм власності), проводяться силами цих підприємств, установ і організацій або на договірних засадах зі спеціалізованими підприємствами, які мають досвід у сфері поводження з зеленими насадженнями. 6.2.9. При виконанні будівельних робіт замовники таких робіт та утримувачі зелених насаджень повинні передавати зелені насадження, які вони охороняють, будівельній організації (підряднику) під охоронну розписку. 6.2.10. Будівельні організації (підрядники) повинні огороджувати зелені насадження, окремі дерева брати в коробки погодженого типу, щоб запобігти їх пошкодженню. 6.2.11. На територіях ділянок, відведених під будівництво, та прилеглих територіях відповідальність за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, а також знищення бур’янів покладається на керівників підприємств, установ, організацій та громадян, яким земельні ділянки відведені з вказаною метою. 6.2.12. У випадку неможливості збереження зелених насаджень на ділянках, відведених під будівництво чи виконання інших робіт, замовник після завершення робіт зобов’язаний посадити зелені насадження своїми силами та за власні кошти або до початку будівельних робіт укласти угоду зі спеціалізованою організацією на виконання всіх робіт з пересаджування і догляду до повного приживання, та, у будь-якому випадку, компенсувати в установленому порядку вартість зелених насаджень, що підлягають знищенню. 6.2.13. Видалення (знесення), висадка, пересадження дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється у встановленому порядку. При видаленні зелених насаджень обов’язково сплачується відновна вартість зелених насаджень, визначена у встановленому порядку. 6.2.14. На території зелених насаджень забороняється: — складувати будь-які матеріали; — влаштовувати звалища сміття, у тому числі снігу та льоду; — використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу; — обладнувати стоянки або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень, квітників та газонів; — будь-яке будівництво, у тому числі павільйонів для торгівлі, розміщення малих форм архітектури без погодження (рішення) міської ради; — використовувати малі форми архітектури не за призначенням; — влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах; — ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних; — випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки; — підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, вірьовки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево; — добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження; — пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники; — знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них; — складати неокорену і непротруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня; — висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій; — заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, човни і катери на прибудинкових територіях, газонах, березі моря, у парках та скверах, інших зелених зонах; — збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об’єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування; — зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання встановленого порядку. 6.2.15. Відповідальність за збереження зелених насаджень, догляд за ними, видалення сухостійних, пошкоджених хворобами та шкідниками зелених насаджень, знищення бур’янів покладається: 1) на підприємство, на яке покладено обов’язки щодо сан очистки та благоустрою щодо насаджень, що належать до комунальної власності; 2) на балансоутримувачів житлових, громадських, промислових будівель та споруд, а також на балансоутримувачів будівель підприємств побуту, торгівлі, закладів освіти, охорони здоров’я, які розташовані на території житлової забудови (на вулицях перед будівлями до проїжджої частини, всередині квартальних насаджень та насаджень районів села); 3) на підприємства (на територіях підприємств, а також на прилеглих до них ділянках і санітарно-захисних зонах); 4) на замовників будівництва (на територіях, відведених під будівництво та прилеглих до них ділянок з дня початку робіт); 5) на підприємства, згідно з рішеннями виконкому сельської ради (на пустирях, тощо); 6) на їх власників (на приватних садибах та прилеглих ділянках). § 6.3. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів 6.3.1. Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини», ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва», Положенням про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затв. наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000 №273 та інших нормативних актів. 6.3.2. Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов’язковими для всіх замовників будівельних робіт, які здійснюють ремонтні або будівельні роботи на фасадах. 6.3.3. Усі види проектних робіт на території села здійснюються згідно з діючою містобудівною документацією, державними нормами будівельного і технологічного проектування, державними стандартами, нормами та Правилами забудови села. 6.3.4. Усі ремонтні, реставраційні, відновлювальні або будівельні роботи на фасадах здійснюються за проектами, узгодженими та затвердженими у порядку, визначеному в ДБН А.2.2-3-2004 «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва». 6.3.5. Після затвердження у встановленому порядку проектно-кошторисної документації замовник будівельних робіт повинен отримати дозвіл на виконання ремонтних або будівельних робіт відповідно до вимог Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт, затвердженного наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 05.12.2000р. №273. 6.3.6. Проектні та будівельні роботи на фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на об’єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальну ліцензію. 6.3.7. Можливість повторного використання раніше погодженої проектної документації для проведення ремонтних робіт визначає селищна рада у кожному конкретному випадку. 6.3.8. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, а також громадяни зобов’язані: 1) Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду фасадів згідно з паспортом зовнішнього оздоблення, погодженим архітектурно-планувальним органом; 2) Забезпечувати щорічне і після стихійного лиха обстеження відповідних будівель та споруд і засвідчувати проведені обстеження актами; 3) Змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель і споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання цих робіт; 4) Розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень за проектом, погодженим архітектурно-планувальним органом; 5) При проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт; 6) Регулярно проводити обстеження та здійснювати паспортизацію будівель і споруд з метою забезпечення їх надійної експлуатації відповідно до затверджених уповноваженим органом Правил обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд, Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд, Положення про спеціалізовані організації з проведення обстежень та паспортизації існуючих будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, інших нормативних актів. 6.3.9. Порядок розподілу обов’язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами і громадянами села щодо організації робіт з утримання фасадів будинків та споруд у належному стані визначаються виконавчим комітетом сільської ради. 6.3.10. У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди. 6.3.11. Контроль за виконанням вимог, встановлених параграфом 6.3 цих Правил, здійснюється Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю. § 6.4. Порядок утримання будівель та споруд системи інженерного захисту територій, санітарних споруд 6.4.1. Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно до закону, цих Правил та інших нормативних актів. 6.4.2. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов’язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонти зазначених будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу. § 6.5. Порядок утримання пам’ятників культурної та історичної спадщини 6.5.1. Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам’ятки в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства та охоронного договору. 6.5.2. Забороняється змінювати призначення пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток, їхних частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини. 6.5.3. Роботи із збереження об’єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт зі збереження об’єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об’єкта. 6.5.4. У разі, коли пам’ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані привести цю пам’ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування). 6.5.6. На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти. 6.5.7. Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятнику культурної та історичної спадщини, пам’ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини. 6.5.8. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об’єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об’єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт. 6.5.9. Пам’ятники культурної та історичної спадщини, пам’ятки, їхні частини, пов’язане з ними рухоме та нерухоме майно забороняється зносити, змінювати, замінювати, переміщувати (переносити) на інші місця. Переміщення (перенесення) пам’ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам’ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам’ятки (обміри, фотофіксація тощо). § 6.6. Порядок утримання спортивних споруд 6.6.1. Матеріально-технічну базу фізичної культури і спорту складають усі види фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання, інше майно, призначене для занять фізичною культурою і спортом. 6.6.2. Власники фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд, спеціальних приміщень для занять фізкультурою і спортом та фізкультурно-оздоровчого і спортивного інвентарю або уповноважені ними органи зобов’язані забезпечувати їх належний стан, безпечний для життя і здоров’я людей, майна та навколишнього природного середовища. 6.6.3. Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену законодавством, за шкоду, заподіяну здоров’ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом. 6.6.4. Будівництво у житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об’єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій – забудовників житла. 6.6.5. Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортивними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва. 6.6.6. Не допускається: 1) Будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень; 2) Перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд. 3) Експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки спортсменів та глядачів. Спортивні споруди повинні відповідати вимогам загальної та спеціальної безпеки учасників і глядачів. § 6.7. Вимоги до утримання ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин 6.7.1. Підприємства, установи, організації, особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки з декоративного підсвічування будинків і пам’ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами зобов’язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний стан. 6.7.2. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою. 6.7.3. На головних проспектах та вулицях села має бути забезпечене освітлення. 6.7.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків. 6.7.5. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого сеільською радою графіка, в залежності від пори року та природних умов. 6.7.6. Розміщення обладнання архітектурно-художнього підсвітлювання на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі відповідного дозволу, згоди власника будівлі або приміщень, за проектом, погодженим архітектурно-планувальним органом. 6.7.7. На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах відключення освітлення у темний час доби забороняється. 6.7.8. Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати ДСТУ 3587, СніП ІІ-4, ДБН В.2.3.-5-2001. § 6.8. Порядок утримання обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку 6.8.1. Утримання в належному стані обладнання та елементів благоустрою дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку покладається на балансоутримувачів цього майна або осіб, на території яких розміщені майданчики. 6.8.2. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинно здійснюватися з додержанням санітарних та технічних норм, забезпечувати безпечне користування ними. 6.8.3. Обладнання майданчиків для дозвілля та відпочинку необхідно підтримувати у справному стані, регулярно обстежувати, своєчасно ремонтувати, щорічно фарбувати. 6.8.4. Будування, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до „Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки”, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.06 №110. 6.8.5. До стаціонарних, пересувних і мобільних атракціонів належать атракціони катальні механізовані та немеханізовані, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, катальні гори, гірки, колеса огляду, вежі, дороги, автодроми, катапульти тощо; атракціони з еластичними елементами (катапульти, стрибки з висоти на еластичному тросі тощо); водні, у тому числі гірки, спуски тощо; спортивні, у тому числі силові, тренажери, тири, батути тощо; обладнання дитячих ігрових майданчиків, у тому числі каруселі, гойдалки, качалки, гірки тощо. § 6.9. Порядок утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності 6.9.1. Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності (далі у цьому параграфі – малих архітектурних форм) здійснюється їх балансоутримувачами. 6.9.2. Біля кожної малої архітектурної форми повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу відповідно до вимог законодавства. 6.9.3. У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метрів від тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метри. 6.9.4. Біля кожної малої архітектурної форми встановлюється урна для сміття. 6.9.5. Підключення малих архітектурних форм до інженерних мереж здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж і має гарантувати безпеку користувачам дорожніх об’єктів. 6.9.6. Забороняється користуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні зливостоки. 6.9.7. Під час розміщення малих архітектурних форм не допускається пошкодження або знищення зелених насаджень. § 6.10. Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами 6.10.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку. 6.10.2. Проведення робіт, пов’язаних із розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на селищній території, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих виконкомом сільської ради. 6.10.3. Виконання робіт, пов’язаних із розташуванням рекламних засобів на сільській території, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями. 6.10.4. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на сільській території, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, правил благоустрою території села, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації. 6.10.5. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів на сільській території, виконуються з обов’язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством. 6.10.6. У разі проведення робіт, пов’язаних із розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав’яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав’яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту. 6.10.7. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою села. 6.10.8. Проведення робіт із розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об’єкту благоустрою села, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об’єкта. 6.10.9. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі, проспекту, вулиці села на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг. 6.10.10. Розташування всіх видів рекламних засобів в оновлених частинах села обмежено збереженням просторового сприйняття реконструйованих площ, проспектів та вулиць села. 6.10.11. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. 6.10.12. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів. 6.10.13. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків. 6.10.14. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами. 6.10.15. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм. 6.10.16. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування. 6.10.17. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 1 м. від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м., та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску. 6.10.20. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів. 6.10.21. Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах. 6.10.22. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані із забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв’язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з підприємством, на яке покладено обов’язки щодо сан очистки та благоустрою села, для забезпечення прибирання території. 6.10.23. Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення. 6.10.24. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки. 6.10.25. Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15–20 см нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні – декоративно оформленими. 6.10.26. Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з’єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з’єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону. 6.10.27. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів. 6.10.28. При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав’яному покритті. 6.10.29. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. 6.10.30. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою села відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою села несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу). 6.10.31. Роботи, пов’язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом сільської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством. 6.10.32. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями чинного законодавства, Правил благоустрою території села (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів – без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в у встановленому порядку. 6.10.33. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку. 6.10.36. Контроль за додержанням Правил благоустрою селища при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет сільської ради та інші органи відповідно до законодавства. § 6.11. Порядок утримання телефонних автоматів 6.11.1. Утримання телефонних автоматів загального користування, що розташовані на об’єктах загального користування, здійснюють їх балансоутримувачі. 6.11.2. Балансоутримувачі зобов’язані забезпечити належну роботу телефонних автоматів, регулярне їх обстеження, своєчасне проведення ремонтних робіт. 6.11.3. Не допускається наявність пошкоджених та/або непрацюючих телефонних автоматів. § 6.13. Порядок утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху 6.13.1. Утримання у належному стані дорожніх знаків, дорожньої розмітки, маршрутних покажчиків здійснює філія Чорноморський райавтошлях ДП „Кримавтошлях”. 6.13.2. Використання та утримання зазначенних у цьому параграфі елементів благоустрою здійснюється згідно з ДСТУ 2587-94 „Розмітка дорожня”, ДСТУ 4100-02 „Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування”, ДСТУ 2735-95 „Огородження. Дорожні і напрямні пристрої”, інших норм та правил. 6.13.3. Кожний учасник дорожнього руху повинен використовувати елементи дорожніх об’єктів відповідно до їх призначення з дотриманням вимог чинного законодавства. 6.13.4. Вивішувати дорожні знаки, встановлювати інші технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України забороняється. § 6.14. Порядок утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших) 6.14.1. Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або особи, на чиїх об’єктах розміщені елементи благоустрою. 6.14.2. Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території селища, що належать до комунальної власності, покладається на виконкоми сільської ради. 6.14.3. Керівники підприємств комунального господарства, житлово-експлуатаційних організацій та підприємств, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, підприємств, організацій, закладів освіти, які утримують будинки, власники будинків та споруд, зобов’язані забезпечити наявність на кожному будинку однотипних, погоджених з сільською радою номерних знаків, їх освітлення в нічний час. 6.14.4. Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з органами архітектури, утримувати у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

Розділ 7. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів

благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють окремі види діяльності § 7.1. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів 7.1.1. Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил, у тому числі п.5.6.2, в радіусі 5 метрів від облаштування та елементів благоустрою місць для зупинки маршрутних транспортних засобів. 7.1.2. Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства та організації, що утримують ці території, зобов’язані встановлювати урни для сміття. Прибирання сміття з цих урн зазначені підприємства, або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють у міру їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу. 7.1.3. Утримання у належному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють балансоутримувачі зазначених об’єктів. § 7.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт 7.2.1. Будівельні підприємства зобов’язані належним чином утримувати земельні ділянки, виділені під будівництво з прилеглими до них тротуарами і дорогами, будівельні майданчики та прилеглі до них території, зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва. 7.2.2. При проектуванні, будівництві, реконструкції об’єктів містобудування обов’язково передбачається: — комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об’єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями; — розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм; — організація архітектурно-декоративного освітлення об’єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил. 7.2.3. Проектування, будівництво та реконструкція об’єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури. 7.2.4. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій. 7.2.5. Планування і забудова села, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається. У тих випадках, коли з об’єктивних причин неможливо пристосувати для інвалідів діючі об’єкти, за рішенням органів місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств (об’єднань), установ і організацій створюються інші сприятливі умови життєдіяльності інвалідів, зокрема будівництво спеціальних об’єктів. Фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також підприємств (об’єднань), установ і організацій, які не мають можливості пристосувати свої об’єкти для інвалідів. 7.2.6. Замовники, виконавці, суб’єкти господарювання у сфері будівництва та інші особи зобов’язані: 1) Утримувати в належному стані та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво. 2) Здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у встановленому порядку. Забороняється закриття цих робіт без належного та якісного проведення благоустрою території. 3) Виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою, що спричиняють погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об’єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу Новосільської сільської ради. Забороняється закриття цих робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Зазначена вимога розповсюджується на випадки проведення робіт бестраншейним способом. Про закінчення робіт замовником робіт в обов’язковому порядку повідомляється виконком Новосільської сільської ради. 4) Проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд із обов’язковим використанням заходів безпеки та протипилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож). 5) У встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов’язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства. 6) Встановлювати огорожі на місцях проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів за погодженням з виконкомом сільської ради.. 7) На період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об’єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов’язаних із тимчасовим погіршенням благоустрою. 8) Проводити підземні та будівельні роботи, насипання, намивання ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття цих робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території. 9) Негайно, не більше ніж протягом доби, прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі будівельних, ремонтних та відновлювальних робіт. 10) Не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць із забрудненими колесами. 11) Організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїжджу частину вулиць. 12) Вживати заходів щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об’єкти сипких матеріалів і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря. 13) Здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду виключно на підставі: — позитивного висновку виконкому селищної ради; — узгодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною організацією, яка має відповідну ліцензію; — дозволу Інспекції держаного архітектурно-будівельного контролю на проведення будівельних робіт; 14) Не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи запобігання запилювання повітря. 15) Не допускати відкачування та виливання води на проїжджу частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод. 16) При здачі в експлуатацію об’єктів нового будівництва, реконструкції та комплексного капітального ремонту будівель чи споруд проводити комплексний благоустрій відповідної території. 17) Не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об’єктів. 18) Не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні, тротуарів, пішохідних доріжок. 19) На вулицях, проспектах з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів роботи з будівництва підземних комунікацій проводити в максимально короткий строк, як правило, в нічний час. 20) Розриття шляхових покриттів проспектів, площ, набережних, вулиць, розриття тротуарів, дорожніх об’єктів протягом 3 років після їх будівництва або капітального ремонту виконується виключно за розпорядженням сільського голови (рішенням сільської ради), оформленого у встановленому порядку. 21) Улаштування паркувальних місць на тротуарі, автостоянок, нових доріг, в’їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїжджої частини дороги здійснюється за розпорядженням сільського голови (рішенням сільськоїої ради), оформленого у встановленому порядку. 22) Після проведення робіт, пов’язаннях із розриттям траншей вздовж тротуарів і пішохідних доріжок з асфальтовим покриттям, забезпечувати асфальтування тротуарів та пішохідних доріжок по всій їх ширині, вздовж ділянки тротуару (доріжки), де виконувались роботи. 7.2.7. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі аварійного або планового дозволу (ордера) на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається виконкомом сільськоїої ради, та на таких умовах: 1) Підприємство, установа, організація або її керівник, що виконує роботи, несе відповідальність за дотримання умов, погоджень і вимог, викладених у дозволі (ордері) та правилах ведення робіт. Таку ж відповідальність несе субпідрядна організація. 2) Дозвіл (ордер) повинен знаходитися на місці проведення робіт у відповідальної особи. 3) Особа, яка здійснює будівельні роботи, зобов’язана до їх початку: — обгородити місце розриття стандартними бар’єрами, пофарбованими в яскраві кольори; — при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або обгородити місце розриття світловим сигналом червоного кольору; — встановити шляхові знаки і покажчики стандартного типу; — на ділянках вулиці, де дозволене її перекриття, встановити чіткий покажчик об’їзду; — у випадках, передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією. 4) З метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов’язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників зацікавлених організацій, встановити разом з ними і представником будівельної організації (підрядником) точне місцезнаходження підземних мереж, після чого відповідальна особа зобов’язана вжити необхідних заходів для збереження інженерних мереж і провести до початку робіт інструктаж робітників. 5) Керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов’язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові вказівки про умови забезпечення, збереження належних їм підземних комунікацій. 6) Організація і особа, яка відповідає за виконання робіт, несуть відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно полагоджені силами і засобами осіб, які їх пошкодили. 7) Забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження із зацікавленими організаціями. 8) Доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт. Матеріали повинні складуватися з таким розрахунком, щоб не загромаджувати шляхів і переходів, зелених насаджень. 9) При виконанні розриття в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно дотримуватись черговості робіт, забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт. 10) Місця виконання земляних робіт та будівельні майданчики повинні бути огороджені й оснащені застерігаючими знаками стандартного типу, до будмайданчиків влаштовані під’їзні дороги з твердим покриттям. 11) В місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 м, з перилами висотою не менше 1 м, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка. 12) Для найменшого загромадження вулиць вийнятий з траншеї ґрунт повинен бути прибраний з місця робіт негайно. Забороняється завалювати ґрунтом, будівельними матеріалами дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, люки водоканалізаційних, телефонних та інших колодязів. 13) Відновлення благоустрою, в тому числі твердого покриття та зеленої зони, повинно бути виконано у зазначені в дозволі (ордері) строки з додержанням державних будівельних норм України та санітарних норм і правил, відновленням дорожньої розмітки. 14) Зворотної засипки при виконанні робіт на твердому покритті, що проводиться з шаровим утрамбуванням на всю глибину з суворим додержанням будівельних норм та правил, з використанням матеріалів та типу покриття такого ж дорожнього одягу проїжджої частини. 15) Відновлення благоустрою (відбудовні роботи) на головних вулицях, бульварах, проспектах, набережних, у скверах, парках, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках – протягом трьох діб, і закінчується в строки, зазначені в дозволі (ордері). 16) Виконання робіт включає відновлення благоустрою; відновлення благоустрою включає відновлення твердого покриття, трав’яного покрову, висадку зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, відновлення нормального руху пішоходів та транспорту, інші роботи з відновлення благоустрою. 17) Виконання робіт без отримання дозволу (ордера) або по закінченню зазначених у дозволі (ордері) строків (без продовження дозволу або оформлення нового дозволу) – забороняється і вважається самовільним. Роботи, які проводяться без дозволу (ордера), повинні бути негайно припинені. Відбудова розритої ділянки проводиться силами та коштами порушника, винні особи (юридичні або фізичні) притягуються до відповідальності, передбаченої цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами. 18) Компенсації шкоди внаслідок погіршення благоустрою, у тому числі порушення умов благоустрою, пошкодження чи знищення елементів благоустрою вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, обладнання та матеріалів. 19) Видачі планового дозволу (ордера) на проведення робіт, пов’язаних із розриттям проїжджої частини вулиць у центральній частині села, головних тротуарів та пішохідних зон проводиться тільки за розпорядженням сільського голови. 20) При аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розриття вулиць, організація, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення про початок робіт телефонограмою Новосільську сільську раду, пожежної інспекції, швидкої медичної допомоги, комунальних органів, всіх організацій, які мають підземні комунікації на ділянці розриття, з подальшим оформленням (не більше доби) аварійного ордера. Строк дії аварійного ордера не більше трьох діб. За відсутності дозволу (ордера) збільшення строку або об’єму проведення робіт, розриття вважається самовільним. 7.2.8. Контроль за додержанням цих Правил при проведенні земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об’єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту та ін.), та відновлення благоустрою здійснює виконавчий комітет селищної ради та інші органи відповідно до законодавства. § 7.3. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів 7.3.1. Під час проведення виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів організатори та замовники цих заходів зобов’язані забезпечити додержання чистоти та порядку, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відповідної території, не допускати його накопичення. 7.3.2. На час організації зазначених масових заходів, у тому числі вуличної торгівлі, з метою забезпечення чистоти організатори та замовники укладають договори зі спеціалізованою організацією про своєчасне прибирання, збір та вивіз сміття з відповідної території села, відновлення зелених насаджень. Зазначені договори можуть укладатися як організаторами та замовниками масових заходів, так і юридичними особами та фізичними особами – підприємцями, які здійснюють торгівлю або надають послуги (виконують роботи) під час проведення цих заходів. Проведення заходів без укладення договору (договорів) не допускається, за винятком випадків прийняття обов’язку по прибиранню, збору та вивезенню сміття, відновлення зелених насаджень власними силами. 7.3.3. Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає селищна рада в особі її виконкому, розпорядженням міського голови або рішенням міської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення відповідальної особи (осіб) не допускається. 7.3.4. Після завершення зазначених у цьому розділі заходів організатори, замовники або відповідальні зобов’язані забезпечити вивезення сміття, відновлення зелених насаджень. У разі тривалості цих заходів більше ніж один день збір та вивезення сміття проводиться щоденно. 7.3.5. На час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів встановлюються урни для тимчасового розміщення відходів та сміття, біотуалети. Кількість встановлених урн та біотуалетів повинна забезпечувати додержання чистоти і санітарних норм. 7.3.6. Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів. 7.3.7. На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з’їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на селищних вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїжджою частиною елементи святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів. Тимчасові (короткострокові) засоби зовнішньої реклами розташовуються на території села з дотриманням порядку, встановленого виконкомом сільської ради, параграфа 6.10 цих Правил та інших нормативно-правових актів. § 7.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об’єктів та елементів благоустрою суб’єктами господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та діяльність з надання побутових послуг 7.4.1. Суб’єкти господарювання, що здійснюють торговельну діяльність та/або діяльність з надання побутових послуг, зобов’язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об’єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші). 7.4.2. Приватні підприємці, керівники і власники підприємств торгівлі і громадського харчування, сфери послуг зобов’язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об’єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі. 7.4.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об’єктів торговельної діяльності та/або сфери послуг територіях, проїжджій частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування. 7.4.4. Забороняється самовільно (без відповідного рішення/дозволу сільської ради або її виконачого комітету) встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків або здійснювати іншу виносну торгівлю у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного рішення/дозволу, виданого Новосільською радою. 7.4.5. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

Розділ 8. Контроль у сфері благоустрою території сіл Новосільське, Артемівка

8.1. Контроль у сфері благоустрою сіл Новосільське, Артемівка спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів”, цих Правил та інших нормативно-правових актів. 8.2. Контроль за станом благоустрою сіл Новосільське, Артемівка, виконанням цих Правил, у тому числі охорону зелених насаджень, водоймищ, пам`ятників культури, археології та історичної спадщини, створення міст відпочинку громадян, контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами покладений на уповноважених осіб. 8.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою села здійснюється шляхом: 1) проведення перевірок території; 2) розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян; 3) подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території сіл Новосільське, Артемівка 8.4. Громадський контроль у сфері благоустрою села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою села, або посадовими особами організації, на яку покладено обов’язки щодо санітарного очищення та благоустрою території сіл Новосільське, Артемівка. Громадські інспектори благоустрою села та уповноважені особи: 1) беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою села; 2) проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері, правоохоронним органам та органам, уповноваженим розглядати адміністративні протоколи, для притягнення винних до відповідальності; 3) надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою села у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів; 4) здійснюють інші повноваження відповідно до закону. 8.5. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають оприлюдненню на зборах мешканців сіл Новосільське, Артемівка, за допомогою ЗМІ, та розгляду органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством.

Розділ 9. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою території сіл Новосільське, Артемівка

9.1. Невиконання або порушення передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Новосільської сільської ради. 9.2. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у: 1) порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів; 2) проектуванні об’єктів благоустрою селища з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку містобудівної документації та державних будівельних норм; 3) порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об’єктів благоустрою; 4) порушенні правил благоустрою території села; 5) порушенні режиму використання і охорони територій та об’єктів рекреаційного призначення; 6) самовільному захопленні території (частини території) об’єкта благоустрою села; 7) пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою села; 8) знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об’єктів озеленення села, крім випадків, передбачених законом; 9) забрудненні (засміченні) території села; 10) неналежному утриманні об’єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій села тощо. 9.3. Законом може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів. 9.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій з відновлення благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог цих Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк. 9.5. У разі, коли особи, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, балансоутримувач об’єкта або елементу благоустрою має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити для виконання певних дій третіх осіб. У такому випадку балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил. 9.6. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі: 1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою; 2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при: — ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою; — здійсненні ремонту інженерних мереж; — видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників; — прокладанні нових інженерних мереж; — виконанні інших суспільно необхідних робіт. 9.7. У випадках, зазначених у підпункті 2 пункту 9.6 цих Правил, у разі пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України. 9.8. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. 9.9. У разі, якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах, або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою. 9.10. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства. 9.11. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території селища або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об’єкта благоустрою або довкілля.

Розділ 10. Порядок громадського обговорення проекту Правил благоустрою території сіл Новосільське, Артемівка

10.1. Проект Правил благоустрою сіл Новосільське, Артемівка підлягає громадському обговоренню. З цією метою рішення Новосільської сільської ради «Про затвердження проекту Правил благоустрою сіл Новосільське, Артемівка» підлягає опублікуванню у місцевому друкованому засобі масової інформації або розміщенню на сайті сільської ради у мережі Інтернет. 10.2. Суб’єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації та/або розміщення у мережі Інтернет до Новосільської сільської ради за адресою: 96410, Чорноморський район, с. Новосільське, вул. Леніна, 27.

Розділ 11. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території сіл Новосільське, Артемівка

11.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Новосільської сільської ради.

Решение (проект) «12» сентября 2012 года

Поделиться ссылкой:

Читайте также:

Комментарии:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Лимит времени истёк. Пожалуйста, перезагрузите CAPTCHA.

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Перейти к верхней панели